Falköping

Falköpings (Falevi) återvinningscentral är öppen:

Återvinningscentralen hittar du på Mossvägen 45.

Måndag, onsdag och fredag 07.00 - 16.30
Tisdag och torsdag 07.00 - 18.00
Lördag 09.00 - 14.00

 Floby återvinningscentral är öppen:

Återvinningscentralen hittar du på Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket.

Tisdag och torsdag                                       14.00 - 18.00

  Första lördagen i var månad håller centralen öppet 09.00-12.00.

Stenstorp återvinningscentral är öppen: 

Återvinningscentralen hittar du utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp, mot Ranstad (gamla Skövdevägen).

Måndag och onsdag                                   14.00 - 18.00
Återvinningscentralerna är stängda alla aftnar och helgdagar utom Trettondagsafton och Valborgsmässoafton.