Matavfall

Avfallshantering Östra Skaraborg arbetar enligt de nationella målen att samla in matavfall. För närvarande samlas matavfall in från villahushåll i samtliga medlemskommuner.

Låt matavfall bli smart avfall

Miljöstyrande taxa

Det ska löna sig att sortera sitt avfall därför har vi en miljöstyrande taxa för de områden som inför sortering av matavfall. Det innebär att årsavgiften för sophämtning kommer att vara lägre för de hushåll som väljer att sortera ut sitt matavfall, än för de hushåll som inte sorterar sitt matavfall. Detta trots att den som sorterar sitt matavfall utöver tömning av det vanliga restavfallet var fjärde vecka (grön tunna), även får tömning av matavfall varannan vecka (brun tunna). Avgifterna regleras på årsbasis.

Film om matavfallssortering - Det naturliga valet


Länkar