Bästa äventyrsbadet 2014, 2013, 2012

Tibro

Sophämtningsentreprenör i Tibro är Reno Norden AB. Kontakta Reno Norden om du har frågor om din sophämtning, till exempel vilken dag som sopkärlet töms. Telefonnummer finner du till höger under rubriken "Kontakt".
 
Fakturan för sophämtningen skickas från Tibro Energi AB. Kontakta dem om du har frågor om fakturan. Telefonnummer finner du till höger under rubriken "Kontakt".
 

Avgifter 

Vill du veta avgifterna för sophämtningen, så finner du länken "Avgifter" till höger.
 
Kontakt
Tibro Energi AB
Fakturaärenden, abonnemang
Tfn: 0504-182 74
RenoNorden AB
Sophämtning, kärlbyte, latrinhämtning
Tfn:  0504-44 00 40