Pågående upphandling

Här publicerar vi fortlöpande direktupphandlingar med ett uppskattat värde på minst 100 000 kr. Se respektive kontaktperson för ytterligare information. Våra större upphandlingar ombesörjs av upphandlingsenheten på Skövde kommun.

2017-04-10, 1 styck godsvåg och 1 styck kärlvändare/lyft. Verifierbar godsvåg med ramp samt display och tangentbord i arbetshöjd, att väga minst upp till 300 kilo med mätnoggrannhet á 0,2 gram. Hjulförsedd och mobil kärlvändare/lyft med standardkam för 140-liters sopkärl med lyftkapacitet överstigande 200 kilo och tipphöjd överstigande 1350 millimeter (anbud senast 2017-04-25). Peter Wallström 0501-75 61 23.

2017-04-03, 1 styck "farmartank" á ca 2 - 2,5 kbm för leverans till Odenslunds avfallsanläggning i Gullspång (anbud senast 2017-04-17). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-24, asfaltering av ca 1 600 kvm på Karlsborgs ÅVC (anbud senast 2017-04-10). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-09, 3 stycken containrar á 38 m3 med vändbara lock. Leverans till Skövde (anbud senast 2017-03-27). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-09, 2 stycken miljöcontainrar á ca 9-13 m3 med invallning. Enkel dörr på framsidan. Godkänd invändig belysning med en armatur. Leverans till Skövde (anbud senast 2017-03-27). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-03-09, 1 styck miljöcontainer ca 30 m3 med invallning. Enkel dörr på fram- och baksida, diagonalt placerade. Godkänd invändig belysning med två armaturer. Leverans till Mariestad (anbud senast 2017-03-27). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2017-02-23, Krossning av betong, tegel, sten och porslin, etc på Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad (anbud senast 2017-03-13) Jessica Rytter, 0500-49 76 98.

2017-02-17, Molnbaserat administrations- och övervakningssystem för webb och android med maskinintegrering i form av intelligenta sopluckor för distribution av ansvar och kostnader i samband med avfallssortering (anbud senast 2017-03-10) Ewa Dydiszko, 0500-49 80 43.

2017-02-10, Periodisk besiktning av avfallsanläggningar / återvinningscentraler i Hjo, Töreboda, Mariestad, Gullspång och Skövde (anbud senast 2017-03-17) Ylva Sandqvist, 0500-49 80 92

2017-01-12, Flisning, borttransport och behandling av träavfall från Bångahagens avfallsanläggning i Mariestad och Odenslunds avfallsanläggning i Gullspång (anbud senast 2017-01-31). Jessica Rytter, 0500-49 76 98

2016-12-21, 3 stycken lvx-containrar á 15 kbm för leverans till Falköping (anbud senast 2017-01-09). Leif Lindqvist 070-645 46 53

2016-12-28, mottagning vid godkänd behandlingsanläggning av ca 325 ton deponirest, varav ca 25 ton asbestavfall. Vid utvärdering beaktas transportkostnaden (anbud senast 2017-01-13). Jessica Rytter, 0500-49 76 98 

2016-12-29, 35 stycken slirbalkar för leverans till Skövde och Karlsborg (anbud senast 2017-01-09). Leif Lindqvist, 070-645 46 53